Vés al contingut

Termes i condicions

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) i d’acord amb l’exigència de l’article 10 d’aquesta llei, s’informa de les dades següents:

El titular d’aquest lloc web és Pujadó Solano SA, amb CIF ES-A08919003 i domicili social a Avda. Lons, 5 Pol. Ind. Las Marismas 39740 Santoña (Spain), Reg. Merc. de Barcelona, T.5923, L.5217, Secc. 2a, F.8, F.69640, Insc.1a. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és info@pujadosolano.com.

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús del lloc web de Pujadó Solano SA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Pujadó Solano SA, totes les condicions d’ús establertes en aquest document sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Pujadó Solano SA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis facilitats per Pujadó Solano SA per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts al web.

– L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per Pujadó Solano SA contràriament a allò disposat en aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera pugui suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

 

Pujadó Solano SA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc no garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Pujadó Solano SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Pujadó Solano SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que l’usuari pogués patir en navegar per Internet.

 

Modificacions

 

Pujadó Solano SA es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts del lloc web com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions poden fer-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Pujadó Solano SA, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté (com ara imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Són, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls aplica tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de cap part dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de Pujadó Solano SA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial dels quals Pujadó Solano SA sigui el titular. Pot visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui única i exclusivament per fer-ne un ús personal i privat. L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat a les pàgines de Pujadó Solano SA.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

 

Pujadó Solano SA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i els seus continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.