Visitas Guiadas

Anxoves
del Cantàbric

La pesca al Cantàbric s’inicia als mesos de primavera. Els vaixells identifiquen els bancs de pesca o moles i, a continuació, els envolten des de la superfície amb xarxes d’art d’encerclament i deixen caure els tels al mar. L’embarcació vira en rodó descrivint un angle de 360 graus que abraça els peixos localitzats.
Elaboracion-Anchoa-1-Pesca
1. LA PESCA DE L’ANXOVA
COMENÇA A NORD DEL
GOLF DE BISCAIA

2.
ARRIBA A LA COSTA
CÀNTABRA ALS MESOS
D’ABRIL I MAIG

3.
L’ALADROC VIU
ENTRE DUES AIGÜES,
A PROFUNDITATS
CANVIANTS

4. LA PESCA DEL BOCAT ES REGULA I LIMITA PER ASSEGURAR UNA PESCA SOSTENIBLE I RESPECTUOSA

Pesca d’art
d’encerclament

Quan l’“encerclament” s’ha completat, la malla es tanca per sota per impedir que la pesca s’escapi i es va extraient de la xarxa mitjançant un salabre. El seitó es puja a bord viu. Aquest sistema de pesca és molt selectiu i respectuós des del punt de vista mediambiental. Comptem amb el segell MSC, que certifica l’ús de mètodes sostenibles i la traçabilitat dels nostres productes.
Elaboracion-Anchoa-2-Pesca
Elaboracion-Anchoa-Pesca-3

Curació
en sal

En l’elaboració de l’anxova destaquen el mestratge dels “Saladors del Cantàbric”, el lent procés de maduració i la manipulació acurada realitzada per les “Sobadoras”, que seleccionen els filets d’anxova amb destresa, els retiren manualment i els retallen. Les condicions ambientals del vessant Cantàbric permeten temperatures suaus, ideals per garantir la maduració natural del producte.

5.
EL PEIX SE SELECCIONA
PER ELABORAR FILETS
D’ANXOVA O SEITÓ
SEGONS LES SEVES
CARACTERÍSTIQUES

anchoa-dibujo1
Elaboracion-Anchoa-4
Elaboracion-anchoa-5

6.
ELS FILETS
D’ANXOVA ES
CUREN EN SAL
ENTRE UN I
DOS ANYS

Procés
artesanal

Tot el procés del filetejat d’anxoves i seitons és un treball manual en què se segueixen mètodes i processos que es poden catalogar com a mil•lenaris. Es tracta d’un procés amb un marcat caràcter artesanal, en el qual totes les operacions es fan a mà.

Les
"Sobadoras"

Les “Sobadoras de Santoña” són les encarregades de tot el procés manual. Dediquen tota la seva atenció i cura a seleccionar, netejar i filetejar els millors filets per oferir un producte de gran qualitat. Són treballadores amb experiència dedicades a elaborar cada dia els millors filets al poble de Santoña. El seu ofici és considerat un art.
anchoa-dibujo2

7.
LES ANXOVES ES
FILETEGEN A MÀ
D’UNA EN UNA

Elaboracion-Anchoa-6
anchoa8

Filets
d’anxova

L’art de filetejar és una minuciosa tasca tradicional que ha passat de generació en generació a la costa càntabra. Els filets d’anxova han estat elaborats i seleccionats mitjançant un llarg procés artesanal per part de les expertes “Sobadoras de Santoña”. Els filets se seleccionen segons la mida. Es treuen les espines i impureses perquè cada un dels filets sigui per si mateix un menjar exquisit. Es col·loquen els filets dins dels envasos amb molta cura per mantenir la integritat dels filets i la seva màxima qualitat.
anchoa-dibujo3

Envasat
en oli

8.
ELS FILETS D’ANXOVA
ES COBREIXEN AMB OLI
PER CONSERVAR-NE LA
QUALITAT I EL GUST

Els filets d’anxova es cataloguen com a semiconserva. Per a la seva conservació, es cobreixen d’oli de gira-sol o d’oliva de la millor qualitat. Per aquest això que l’anxova es pot consumir immediatament un cop treta de l’envàs. Els nostres filets d’anxova procedeixen de peix pescat al Cantàbric i tots els processos d’elaboració tenen lloc a la comunitat autònoma de Cantàbria, des de la preparació dels filets fins al tancament i l’etiquetatge.
×