Top

Anxoves del Cantàbric

Anxoves
del Cantàbric

La pesca al Cantàbric s’inicia als mesos de primavera. Els vaixells identifiquen els bancs de pesca o moles i, a continuació, els envolten des de la superfície amb xarxes d’art d’encerclament i deixen caure els tels al mar. L’embarcació vira en rodó descrivint un angle de 360 graus que abraça els peixos localitzats.

1.
LA PESCA DE L’ANXOVA
COMENÇA A NORD DEL
GOLF DE BISCAIA

2.
ARRIBA A LA COSTA
CÀNTABRA ALS MESOS
D’ABRIL I MAIG

3.
L’ALADROC VIU
ENTRE DUES AIGÜES,
A PROFUNDITATS
CANVIANTS

Pesca d’art
d’encerclament

Quan l’“encerclament” s’ha completat, la malla es tanca per sota per impedir que la pesca s’escapi i es va extraient de la xarxa mitjançant un salabre. El seitó es puja a bord viu. Aquest sistema de pesca és molt selectiu i respectuós des del punt de vista mediambiental. Comptem amb el segell MSC, que certifica l’ús de mètodes sostenibles i la traçabilitat dels nostres productes.

4.
LA PESCA DE L’ALADROC
ES REGULA I LIMITA
PER GARANTIR UNA
PESCA SOSTENIBLE I
RESPECTUOSA

Curació
en sal

En l’elaboració de l’anxova destaquen el mestratge dels saladors del Cantàbric, el lent procés de maduració i la manipulació acurada realitzada per les sobadoras, que seleccionen els filets d’anxova amb destresa, els retiren manualment i els retallen. Les condicions ambientals del vessant Cantàbric permeten temperatures suaus, ideals per garantir la maduració natural del producte.

5.
EL PEIX SE SELECCIONA
PER ELABORAR FILETS
D’ANXOVA O SEITÓ
SEGONS LES SEVES
CARACTERÍSTIQUES

6.
ELS FILETS
D’ANXOVA ES
CUREN EN SAL
ENTRE UN I
DOS ANYS

Procés
artesanal

Tot el procés del filetejat d’anxoves i seitons és un treball manual en què se segueixen mètodes i processos que es poden catalogar com a mil•lenaris. Es tracta d’un procés amb un marcat caràcter artesanal, en el qual totes les operacions es fan a mà.

Les
sobadoras

Les sobadoras de Santoña són les encarregades de tot el procés manual. Dediquen tota la seva atenció i cura a seleccionar, netejar i filetejar els millors filets per oferir un producte de gran qualitat. Són treballadores amb experiència dedicades a elaborar cada dia els millors filets al poble de Santoña. El seu ofici és considerat un art.

7.
LES ANXOVES ES
FILETEGEN A MÀ
D’UNA EN UNA

Filets
d’anxova

L’art de filetejar és una minuciosa tasca tradicional que ha passat de generació en generació a la costa càntabra. Els filets d’anxova han estat elaborats i seleccionats mitjançant un llarg procés artesanal per part de les expertes sobadoras de Santoña. Els filets se seleccionen segons la mida. Es treuen les espines i impureses perquè cada un dels filets sigui per si mateix un menjar exquisit. Es col·loquen els filets dins dels envasos amb molta cura per mantenir la integritat dels filets i la seva màxima qualitat.

Envasat
amb oli

Els filets d’anxova es cataloguen com a semiconserva. Perquè es conservin, es cobreixen d’oli de gira-sol o d’oliva de la millor qualitat. Per això l’anxova s’ha de consumir immediatament un cop treta de l’envàs. Els nostres filets d’anxova compten amb la marca “Calidad Controlada”, que certifica la procedència del peix del Cantàbric i la seva elaboració a la comunitat autònoma de Cantàbria, des de la preparació dels filets fins al tancament i l’etiquetatge, inclosos tots els processos d’elaboració.

8.
ELS FILETS D’ANXOVA
ES COBREIXEN AMB OLI
PER CONSERVAR-NE LA
QUALITAT I EL GUST

Omple el formulari següent i contactarem amb tu al més aviat possible.