Imagen del mar y del logo de MSC

Compromesos amb la protecció i sostenibilitat dels oceans

Avui, Dia Mundial dels Oceans, volíem aprofitar per a parlar-vos sobre com des de Pujadó Solano aportem el nostre granet de sorra en la protecció dels oceans apostant per una pesca sostenible.

El segell MSC de pesca sostenible

Per a fer-ho, comprem peix de pesqueries certificades amb el segell de pesca sostenible MSC (Marine Stewardship Council). Es tracta d’una certificació i programa d’etiquetatge internacional que reconeix i promou pràctiques de pesca sostenible, amb l’objectiu principal de combatre la sobrepesca i garantir la salut dels oceans i les poblacions de peixos a llarg termini.

Els tres principis de l’Estàndard del MSC

Perquè una pesqueria sigui certificada com a sostenible, ha de complir els tres principis de l’Estàndard del MSC:

  • Ha de deixar suficients peixos ala mar de manera que les poblacions puguin reproduir-se i la pesca pugui continuar per sempre.
  • Ha de minimitzar l’impacte sobre l’ecosistema marí, incloent-hi hàbitats i espècies no objectiu.
  • Ha de tenir un bon sistema de gestió en funcionament i complir amb les lleis i regulacions pertinents, demostrant la capacitat per a adaptar-se a les condicions canviants i mantenir la sostenibilitat a llarg termini.

Certificació i avaluació de l’Estàndard

L’avaluació del compliment de l’Estàndard es realitza per part de certificadors independents acreditats, Entitats Auditores, a través d’un procés rigorós i detallat que pot durar entre 12 a 18 mesos. Una vegada obtinguda la certificació, aquesta té una vigència de fins a 5 anys, temps en el qual anualment el certificador duu a terme auditories per a examinar el continu compliment de l’Estàndard.

“IV Semana Mares Para siempre”

El MSC no sols treballa per a garantir una pesca sostenible, sinó també per a educar a la ciutadania sobre la importància de la pesca sostenible i la conservació dels oceans. És per això que, amb motiu del Dia Mundial dels Oceans, del 03 al 09 de juny se celebra la “IV Semana Mares Para Siempre”, enguany sota el lema “La pesca sostenible significa…*”. Una campanya de conscienciació en la qual participen marques, distribuïdors, fabricadors, institucions científiques, educatives i mitjans de comunicació units en la difusió d’informació sobre “bones pràctiques de compromís amb la pesca sostenible per a accelerar la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU (ODS).” A més, tindran lloc una sèrie d’activitats obertes a la participació de la ciutadania que podeu consultar a través d’aquest enllaç https://www.msc.org/es/acerca-de-msc/iv-semana-mares-para-siempre-2024 En conclusió, el segell MSC és un indicador de confiança de pràctiques pesqueres responsables i sostenibles àmpliament reconegut i utilitzat a escala global. A Pujadó Solano comptem amb el segell blau i estem units al propòsit d’aquesta “IV Semana Mares Para Siempre” de difondre informació sobre la pesca sostenible, tant a través del nostre blog com en les nostres xarxes socials.

×